Lieferliste
MaK 800078 1957 850 D D-dh FOC "8563"        
MaK 800079 1957 850 D D-dh FOC "8564"        
MaK 800080 1957 850 D D-dh FOC "8565"        
MaK 800081 1957 850 D D-dh FOC "8566"        
MaK 800082 1957 850 D D-dh FOC "8567"        
MaK 800083 1957 850 D D-dh FOC "8568"        
MaK 800084 1957 850 D D-dh FOC "8569"        
MaK 800085 1957 850 D D-dh FOC "8570"        
MaK 800086 1957 850 D D-dh FOC "8571"        
MaK 800087 1957 850 D D-dh FOC "8572"        
MaK 800088 1957 850 D D-dh FOC "8573"        
MaK 800089 1957 850 D D-dh FOC "8574"        
MaK 800090 1957 850 D D-dh HzL "V 82" Foto(s) vorhanden      
MaK 800096 1957 850 D D-dh FOC "8515"        
MaK 800097 1957 850 D D-dh FOC "8516"        
MaK 800098 1957 850 D D-dh FOC "8517"        
MaK 800099 1957 850 D D-dh FOC "8518"        
MaK 800100 1957 850 D D-dh FOC "8519"        
MaK 800103 1957 850 D D-dh FOC "8519"        
MaK 800104 1957 850 D D-dh FOC "8520"        
MaK 800105 1957 850 D D-dh FOC "8521"        
MaK 800106 1957 850 D D-dh FOC "8522"        
MaK 800107 1957 850 D D-dh FOC "8523"        
MaK 800108 1957 850 D D-dh FOC "8524"       Verbleib ist unbekannt
MaK 800146 1962 850 D D-dh MaK       Verbleib ist unbekannt
MaK 800147 1962 850 D D-dh ARBED "7"       Fahrzeug wurde verschrottet
MaK 800148 1964 850 D D-dh Schalker Verein "83" Foto(s) vorhanden      
MaK 800149 1964 850 D D-dh Solvay "7" Foto(s) vorhanden      
MaK 800150 1965 850 D D-dh MKB "V 13" Foto(s) vorhanden      
MaK 800151 1963 850 D D-dh NBJ "T 23" Foto(s) vorhanden      
MaK 800152 1963 850 D D-dh NBJ "T 24" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
MaK 800153 1966 850 D D-dh ARBED "11" Foto(s) vorhanden     Fahrzeug wurde verschrottet
MaK 1000012 1959 1000 D D-dh MaK Foto(s) vorhanden   Revisionsdaten vorhanden  

© Copyright 2004-2024 by loks-aus-kiel.de